8 april 2017

De week (14) van de wethouder: over sociale veerkracht

Vorige week sprak ik met gedeputeerde Swinkels over sociale veerkracht. Een thema dat erg de aandacht heeft bij de provincie, maar wat is het eigenlijk ?

Het begrip sociale veerkracht is breed te definiëren, maar voor mij komt het erop neer hoe een omgeving (wijk, buurt, dorp) erin slaagt om te gaan met tegenslag of zelfs rampspoed om vervolgens weer krachtig te zijn naar de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de vuurwerkramp in Enschede of Volendam. Dat soort gebeurtenissen hebben enorme impact op een omgeving, maar sociaal gezien kunnen de mensen enorm veerkrachtig zijn na zo’n gebeurtenis. Met behulp van de overheid gaat dat soms wat makkelijker. Dat heeft niet altijd met geld te maken. Vaak ook met visieontwikkeling, beleid maken, faciliteren, verbinden, plannen uitvoeren.

Een voorbeeld van dichtbij is mijn eigen woonplaats Schijndel. In de oorlog werd het tijdens de granaatweken – naast al het menselijke leed – ernstig vernield. Schijndel kwam er weer bovenop. In de jaren 80 ging kousenfabriek De Sok (Jansen de Wit) failliet. Een bedrijf waarvan vele gezinnen financieel afhankelijk waren. Wederom een forse tegenslag voor het dorp. Maar ook nu toonde Schijndel sociale veerkracht. Onder meer gesteund door gericht beleid van de gemeente. Denk aan sociale werkgelegenheidsprojecten, investeringen in bedrijventerreinen die meer bedrijven in Schijndel deden vestigen, zodat de afhankelijkheid van één grote werkgever minder werd en het inzetten op sociaal werk en jongerenwerk.

Sociale veerkracht dus. Een boeiend thema. Niet alleen iets van deze tijd, maar van alle tijden. De komende periode ga ik me er meer in verdiepen. En kijken of we er binnen Meierijstad iets mee kunnen. De provincie biedt haar steun in ieder geval aan. Heeft u ideeën over of voorbeelden van sociale veerkracht, laat het me weten.