8 oktober 2016

Gewoon progressief links, dat is de PvdA Meierijstad!

Het PvdA Meierijstad verkiezingsprogramma is klaar. Onze lijsttrekker Menno Roozendaal wil er graag kort wat over zeggen.

“Verkiezingsprogramma’s worden door maar weinig kiezers gelezen. De eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat verkiezingsprogramma´s slechts deels zullen terugkeren in coalitieprogramma´s en daarna weer in beleidsbegrotingen. En de inhoud is snel ook weer achterhaald. Want, zoals u elke dag merkt, de wereld staat niet stil. En dat betekent dat er iedere dag bijgesteld, bedacht en uitgevoerd moet worden wat de actualiteit vraagt, maar met als leidraad de lange termijnvisie.

De PvdA Meierijstad heeft die lange termijnvisie en heeft mij gevraagd om als vaandeldrager op de kandidatenlijst die visie, maar ook de inpassing in de actualiteit uit te gaan voeren. Gelukkig hebben wij een goed team om dat samen te gaan doen.

De PvdA Meierijstad staat voor een links progressieve aanpak gericht op solidariteit en altijd sociaal. Maar ook een groen en duurzaam beleid, want deze planeet moet nog heel lang een fijne plek zijn om te leven voor ons en zeker voor onze kinderen en hun nageslacht.

Want daar gaat het om!”

Menno Roozendaal

Lijsttrekker PvdA Meierijstad

 

Speerpunten

Een greep uit de speerpunten van ons verkiezingsprogramma:

 • Een spoorverbinding voor Meierijstad op de lijn Eindhoven-Nijmegen, niet het ‘Duits Lijntje’ dus;
 • We betrekken schuldenposities van mensen bij het beoordelen of ze in aanmerking komen voor minimaregelingen;
 • Een proef met een soort basisinkomen voor mensen die langdurig in de bijstand zitten;
 • Meer sociale woningbouw in met name Sint-Oedenrode;
 • Ondersteunen van mantelzorgers door meer mogelijkheden (logeer)opvang voor kinderen met (een) beperking(en) en dementerenden;
 • Persoonsgebonden budget blijft een keuze voor zorgbehoevenden;
 • Rooi Werkt! blijven we steunen;
 • Steunen van vernieuwing in de zorg en het onderwijs zoals Stichting TIM, Villa Puur en meer;
 • Meierijstad koopt groene stroom in;
 • Ontwikkeling van een kringloopbedrijf in Veghel;
 • In 2020, 20% duurzame energie;
 • Wanneer nodig vangen we vluchtelingen op in Meierijstad;

Lees de rest in ons bijgevoegde programma.

verkiezingsprogramma pvda 2017-2022 sep16