24 oktober 2016

Het moet gaan gonzen in Rooi

Aan de vooravond van de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Meierijstad een serie over markante PvdA’ers uit Meierijstad. In deel 8 stapt Willem van Laarhoven uit Sint-Oedenrode naar voren.

De politiek bedrijft hij nu vanuit de coulissen. Willem van Laarhoven is voor de PvdA landelijk actief in een werkgroep die zich bezighoudt met duurzaamheid en economie. De huidige staatssecretaris Martijn van Dam, die landbouw en natuur in portefeuille heeft, krijgt adviezen aangereikt. En de werkgroep draagt bij aan het partijprogramma voor de Kamerverkiezingen van volgend jaar.

Over programma’s gesproken, ook in dat van zijn partij in Meierijstad had best meer over de landbouw mogen staan, zegt Van Laarhoven. Daar wil hij nog wel ideeën voor aandragen. “We hebben het over een economische factor van belang. Des te belangrijker om te streven naar een duurzame landbouw. Naar een samenleving die dat herkent. Boer en burger moeten het samen doen. Het moet iets wederkerigs zijn.”

In het dagelijks leven is de 67-jarige bioloog nog druk met zijn bedrijf Valacon. Dat adviseert, zo staat op zijn site, over ‘levensduurverlenging van melkvee’ en ‘bedrijfsoptimalisatie’. Chique woorden voor gezonde dieren, fatsoenlijk boeren. Hij vertaalt desgevraagd ook het containerbegrip duurzaamheid. “Het is een continu proces waarbij je balans zoekt tussen maatschappelijke, economische en ecologische belangen. Dat kan op wereldschaal, het kan in Meierijstad.”

Boos

Gedurende zijn raadsperiode in Sint-Oedenrode, die duurde van 2006 tot 2010, heeft hij zich vooral boos gemaakt over de ondoorzichtigheid van bestuurlijke processen. Bij de verkiezingen voor Meierijstad zal hij niettemin ‘met plezier’ op de lijst staan. Want de PvdA was en is zijn partij, zal dat altijd blijven. “Ook al gebeurt er landelijk wel eens iets wat beter kan.”

Het maakt hem in het geheel niet uit waar de PvdA-kandidaten op de lijst voor Meierijstad vandaan komen. “Al was de hele lijst met Schijndelaren bezet, het gaat om de kwaliteit. Wij hier, moeten duidelijk maken waar Rooi voor staat. Wat onze waarden zijn, onze kracht is. En dan moeten de beste mensen de buit voor ons gaan binnenhalen.”

Van Laarhoven signaleert kansen. “Het wordt interessanter voor Rooi. We moeten niet langer elkaar vliegen afvangen, maar een front vormen. Samen duidelijk maken aan die grote gemeente wat we willen. Wat onze meerwaarde is. Dat kan de saamhorigheid hier zelfs versterken.”

Meerwaarde? “Ja, die sociale cohesie, de vele vrijwilligers. Maar ook ons buitengebied. We hebben zelf de voorbije jaren al genoeg kansen laten liggen. Het Dommeldal is prachtig. We liggen aan het randje van het Groene Woud, we kunnen een poort zijn. Ik zie hier wel wat fietsers die rond komen kijken, maar het gonst niet. Ze zouden niet om Rooi heen moeten kunnen. Al moet je de natuur natuurlijk goed beheren. Kijk, ik struin als bioloog overal doorheen. Maar dat moet niet iedereen gaan doen.”

Stinkdorp

Van Laarhoven kwam 26 jaar geleden naar Sint-Oedenrode, toen nog echt een agrarisch dorp. De bedrijvigheid op andere terreinen is door de jaren heen toegenomen. Hij constateert het niet met weemoed. “Want er waren indertijd veel intensieve boerenbedrijven. Het was ook wel een stinkdorp.”

Industriële bedrijvigheid mag van hem worden begrensd. Daar biedt Meierijstad ook de mogelijkheden toe. “Industrie? Veghel is daar stervensgoed in. Benut die kwaliteit. En zorg dat je het hier bijvoorbeeld recreatief beter voor elkaar krijgt. In zo’n grote gemeente kun je alle kansen beter benutten.”

Hoe de PvdA zich daar sterk voor moet maken? “Ik denk dat je vanuit de sociaaldemocratische beginselen een belangrijke bijdrage kunt leveren. Dat je vanuit die visie waarden als vrijwilligerswerk, natuur en cultuur manifest kunt maken. De VVD roept: als er bedrijvigheid mee gemoeid is, is het goed voor het dorp. Onzin. Draagvlak is zeker zo belangrijk als de economie. Het gaat om het geheel. Maar bovenal om de mensen die hier rondlopen.”