Kort maar hevig, Sikko Oegema blikt terug op raadsperiode (3)