20 oktober 2016

Ons spoor

Misschien niet het meest urgente punt uit ons verkiezingsprogramma noch een onderwerp dat direct met de PvdA wordt geassocieerd zoals zorg en armoedebestrijding. Maar het is wel ons meest spraakmakende standpunt: een spoorverbinding van Eindhoven naar Nijmegen, door Meierijstad. We leggen graag uit waarom we er heil in zien.

Ambitieuze plannen ontmoeten bij hun geboorte vaak de nodige scepsis. In Schijndel weten we daar alles van, denk aan de Glazen Boerderij. Tegen de komst daarvan werden zelfs politieke partijen opgericht. Die boerderij staat er inmiddels, die partijen zijn allang weer opgeheven. Inmiddels wordt de Glazen Boerderij door vele Schijndelaren omarmd en heeft het meer smoel gegeven aan ons Schijndelse centrum.

Een spoorverbinding van Eindhoven naar Nijmegen, met een station in Meierijstad. Dat is de ambitie die we in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Geen belofte, want dat is niet reëel. Dergelijke projecten omvatten vaak meerdere raadsperiodes en vergen samenwerking met Rijk, provincie en andere overheidsinstellingen. En dat kost tijd en overtuigingskracht, merken we nu al.

Maar waarom willen we het? Laten we daar eens mee beginnen. In deze regio (Meierijstad + Uden) wonen rond de 120.000 inwoners. Er zijn in Europa weinig tot geen regio’s met een vergelijkbare omvang én economisch potentieel die het zonder spoorverbindingen moeten stellen. Waar dient het dan voor? Duurzaamheid, economische groei en een goede mobiliteit. Nu moet je van Eindhoven naar Nijmegen via Den Bosch of Venlo (zie kaartje). Dat is niet logisch. En het bedrijfsleven in Meierijstad wordt beter bereikbaar. Dat is inmiddels – na lange besluitvormingsprocessen – goed bereikbaar over land (A50) en het water (verbreding kanaal), nu nog via het spoor. Dat is goed voor de werkgelegenheid en economische groei en het scheelt CO²-uitstoot en files.

Onderzoek toonde eerder al aan dat een oost-west verbinding niet reëel is: te weinig zakelijke en schoolse belangen. Wij denken dat het van zuid naar noord anders ligt.