15 november 2016

PvdA Meierijstad in Pieter BrueghelHuis in oprichting

Of we langs mochten komen in het Pieter BrueghelHuis? ‘Vanzelfsprekend’, had Fer van Campen gezegd, de voormalige huisarts en een van de kartrekkers achter het burgerinitiatief in Veghel. Om aan ‘Den Haag’ te laten zien dat ruimte geven aan gemeenten en onze inwoners in alle vertrouwen kan, namen we Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch in ons kielzog mee.

Fer van Campen en zijn mede-initiatiefnemers Ad Nijssen en Jo Fijen leidden ons rond door de voormalige boerderij die jarenlang door het landelijk bekende Pieter Brueghel instituut als kunst- en cultuurcentrum werd gebruikt. ‘Wij gaan hier ook creatieve dingen doen, zoals een schildergroepje. En nog veel meer, zoals samen koken, een (moes)tuin onderhouden, een wandelgroepje, ja wat niet eigenlijk. Eerst moet er echter het nodige opgeknapt worden in het mooie pand voordat we echt van start gaan. Maar de ruimte biedt ons talloze mogelijkheden, zowel binnen als buiten’, aldus een opgetogen Fer van Campen.

PvdA lijsttrekker Menno Roozendaal is eveneens enthousiast: ‘Ze zetten in op ontmoeting voor een heel brede groep mensen. Daar is behoefte aan, want eenzaamheid en passiviteit zijn grotere problemen in de samenleving dan we soms in de gaten hebben. Maar ook de samenwerking met de Diaconie is een waardevolle. Vrijwilligers die je om informatie en advies kunt vragen, maar die ook aan kunnen schuiven als cliëntondersteuner bij gesprekken met instanties over zorg en sociale zekerheid. Want formulieren, digitale dienstverlening en het begrijpend lezen van ingewikkelde brieven, mensen kunnen daar best hulp bij gebruiken’.

Ahmed Marcouch hoorde het tevreden aan. Hij stelde dat eenzaamheidsbestrijding een prioriteit moet zijn. ‘Mensen worden er gelukkiger van en het levert je maatschappelijk voordeel op. In geld kan je dat niet altijd uitdrukken, maar reken maar dat het onbetaalbaar is’.