Door Sikko Oegema op 20 mei 2017

PvdA-raadsleden positief over ‘Mijlpalen van Meierijstad’

De eerste indrukken van het donderdag door het college van B&W gepresenteerde ‘Mijlpalen van Meierijstad’ vallen positief uit bij de PvdA-raadsfractie.

Fractievoorzitter Sikko Oegema: “Er wordt werk gemaakt van duurzaamheid en vergroening. Wat me erg aanspreekt is dat het college de concrete resultaten wil gaan bijhouden in een duurzaamheidsmonitor. Daarmee is klip en klaar of we energieverbruik verminderen, minder afval produceren en inzetten op een circulaire economie”.

Ook raadslid Arie de Zwart is optimistisch over de ambities van het college: “Er komt nog dit jaar een plan om armoede te voorkomen en te bestrijden. Er komt ook structureel meer geld beschikbaar voor aanpak van laaggeletterdheid en gezondheidsbeleid. Natuurlijk moeten de plannen worden uitgewerkt en gaan we dat kritisch volgen, maar de ambities zijn goed”.

Oegema: “Deze raadsperiode is met ruim 5 jaar best lang. Dus is het goed dat het college drie maanden genomen heeft om deze plannen goed voor te bereiden. Ik vind het ook sterk dat ze die tijd benut hebben om ideeën op te halen bij de oppositie en vooral ook de maatschappelijke organisaties. Dat maakt de plannen sterker en breder gedragen”.

De Zwart: “Het is een stevige investeringsagenda op de kernthema’s duurzaamheid, gezondheid, innovatie, leefbaarheid en participatie. Na jaren van bezuinigingen in het land, ben ik blij dat dit college dat doet. Met wethouder Goijaarts op financiën hebben we ook het vertrouwen dat het huishoudboekje op orde blijft”.

Het college gaat de komende jaren fors investeren in voorzieningen op het gebied van onderwijs en sport, maar ook in de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Oegema: “Het is vooral belangrijk te kijken naar waar de investeringen nodig zijn. We zijn nu Meierijstad, dus krampachtig alles gelijk willen verdelen over de voormalige drie gemeenten is niet handig. De PvdA wil dat het  in alle dorpen en wijken van Meierijstad goed wonen is. We ondersteunen dan ook de open houding van college richting wijk- en dorpsraden om mee te denken en te doen in de ontwikkeling van hun leefomgeving”.

Sikko Oegema

Sikko Oegema

Sikko Oegema is woonachtig in Schijndel en raadslid namens de PvdA Meierijstad. In het dagelijks leven is hij milieuadviseur bij BMD in Tilburg.

Meer over Sikko Oegema