9 april 2016

PvdA Schijndel blikt terug op themabijeenkomst armoede

Dinsdag organiseerde de gemeente Schijndel opnieuw een themabijeenkomst over armoede in het Spectrum. Net als vorig jaar was de belangstelling groot. Namens de PvdA waren raadslid Sikko Oegema en commissielid Arie de Zwart aanwezig. Zij hoorden hoe Schijndel bezig is het signaleren en bestrijden van armoede te versterken. Raadslid Oegema was na afloop positief over de avond: “Het is tekenend voor een sociale gemeente als Schijndel dat het onderwerp armoede hoog op de agenda blijft. Als PvdA’er ben ik trots op wat mijn partij op dat punt heeft bereikt. Laagtst vertelde iemand me nog dat hij in een arm gezin geboren was, maar dat hij in Nederland, dankzij de vele regeringen waarin de PvdA vertegenwoordigd was, daarmee niet voor altijd tot armoede was veroordeeld. Kijk, daarvoor zit ik in de politiek en ben ik lid van de PvdA”.

Wethouder Menno Roozendaal opende de bijeenkomst met een verhaal van een jonge vrouw die in verwachting was. Ze was zo ontzettend blij dat ze een peperdure kinderkamer bestelde via internet. Deze mocht ze in 15 jaar maandelijks afbetalen. Het ging om een 20-jarige vrouw met een licht verstandelijke beperking. Met haar baan verdiende ze het minimumloon en onzeker was wat ze van de aanstaande vader kon verwachten, zowel financieel als in de opvoeding.

Preventie

De wethouder vertelde dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bepaalde mensen een groter risico lopen in een armoede- of schuldensituatie terecht te komen. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke of psychische beperking, maar ook mensen in een echtscheidingssituatie of relatiebreuk en ondernemers die met een faillissement geconfronteerd worden lopen meer risico. Hij sloot daarmee aan bij de PvdA motie van vorig jaar, waarin de partij opriep om beroepsgroepen die met deze risicogroepen te maken krijgen, nader te betrekken bij het voorkomen en bestrijden van armoede. Het was dan ook goed te constateren dat onder de bezoekers van de avond bankmedewerkers, psychologen, een echtscheidingsregelaar, medewerkers van Huis & Erf, directeuren van zorginstellingen en een Sw-bedrijf aanwezig waren.

Sociaal Wijkteam

Het Sociaal Wijkteam (SWT) liet in een korte bespreking van een casus zien hoe zij een gezin ondersteunde in een multi-probleemsituatie. In dergelijke gevallen is geldproblemen vrijwel altijd een van de prioriteiten. Problematische schulden maken dat mensen moeilijk verder dan een paar dagen vooruit kunnen kijken en door het ontvangen van een nieuwe rekening, aanmaning of brief helemaal van slag kunnen raken. De medewerker van het SWT legde scherp uit hoe zij de regie nam in deze casus en goed aansloot bij wat dit gezin nodig had: overzicht en rust.

Ze begeleidde een vrijwilliger die met het gezin samen de chaotische administratie ordende. Toen het overzicht ontstond en de schulden in beeld waren, zette ze een professionele schuldhulpverlener van Optimisd (die sinds oktober 2015 ook in het SWT zijn vertegenwoordigd) aan het werk om met het gezin de schulden op te lossen. Daarnaast zorgde ze voor rust door met het gezin voor een bewindvoerder te kiezen die (tijdelijk) de financiën van de mensen uit handen nam. Dat gaf de SWT-medewerker en het gezin de ruimte om met de onderliggende problemen aan de slag te gaan. Mensen komen daar vaak niet aan toe, zolang de schulden en financiële geldnood alle aandacht vragen.

Persoonlijk verhaal

Een dappere meneer vertelde in een vooraf opgenomen filmpje zijn persoonlijke verhaal. Na het overlijden van zijn vrouw, kwam er van alles op hem af. Dankzij de praktische steun van het maatschappelijk werk in Schijndel, het juridisch loket en een Schijndelse vrijwilliger die hielp bij de administratie, was hij voor grotere problemen behoed. Ook zijn werkgever was hij dankbaar voor de steun aan hem in die moeilijke periode. De inzet op preventie en tijdige signalering had in zijn geval duidelijk haar vruchten afgeworpen.

Huisartsen

De samenwerking tussen het SWT, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met de huisartsen in Schijndel is sinds de transities Wmo en Jeugdzorg sterk verbeterd. In een filmpje met twee Schijndelse huisartsen werd dat beeld nog eens onderstreept. De huisartsen signaleren vanuit hun praktijk ook armoede en geldproblemen. Door de verbeterde samenwerking weten huisartsen nu beter mensen te informeren waar zij terecht kunnen en hen door te verwijzen naar bijvoorbeeld het SWT bij financiële zorgen.

De avond werd afgesloten met een interactieve discussie met de aanwezigen in de zaal.