24 januari 2017

Veel installaties en ceremonieel

De tweede raadsvergadering van het jaar was opnieuw een bijeenkomst met veel installaties en ceremonieel. De agenda besloeg maar liefst negentien punten!

Voor de PvdA was er een aantal agendapunten, niet zozeer spannend, maar voor de komende raadsperiode van vijf en half jaar zeker van belang. Daaronder de aanbieding van het coalitie akkoord. Veel punten uit ons verkiezingsprogramma komen er in terug, misschien niet alle even herkenbaar, maar in het coalitiewerkprogramma is heel duidelijk een sociaal profiel te herkennen. Ook duurzaamheid en Fairtrade zijn er in terug te vinden.

Na de presentatie van het programma werd het college van zes wethouders geïnstalleerd. Zes wethouders, een punt van kritiek van de oppositie partijen, niet verrassend, de media schreven er ook al herhaaldelijk over. PvdA-fractievoorzitter Sikko Oegema begrijpt de kritiek, maar wijst ook op de meerwaarde ervan: “Zes wethouders is wel een appèl op de zichtbaarheid van het college in de samenleving, dat ze regelmatig de burgers opzoeken en aanwezig zijn, meer dan in grote steden gebeurt.”

Menno Roozendaal was 17 dagen lid van de PvdA-fractie, hij schoof door naar het college en daardoor kwam er een plaats vrij voor Arie de Zwart. Samen met Sikko Oegema gaat hij de komende jaren de fractie vormen. Tot slot werden de nieuwe commissieleden geïnstalleerd, Martha School gaat, als burgercommissielid namens de PvdA, met name de WMO en de Participatiewet als aandachtsgebied krijgen, samen met Arie de Zwart.

Sikko Oegema

Sint-Oedenrode
Donderdag 19 januari