Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vastgesteld