Meierijstad. Dat zijn dertien krachtige dorpen.

Uiteindelijk gebeurt het in de dorpen. De gemeente is er voor de dorpen en de dorpsinwoners. En vooral niet andersom.

De gemeente Meierijstad mag in naam dan een stad zijn, het is een samenwerkingsverband van dertien dorpen die bepaalde bestuurlijke zaken hebben uitbesteed aan ambtenaren, wethouders en een burgemeester. In de dorpen zelf wordt gedaan wat in de dorpen gedaan kan worden. In toenemende mate zullen dorpsbewoners zelf actief zijn op het gebied van sociale zaken, cultuur, sport en zorg. PvdA Meierijstad maakt zich er hard voor dat de gemeente de dorpen daarin stimuleert en ondersteunt.