Sterke bedrijven. Sterke inwoners.

Meierijstad moet het hebben van sterke bedrijven. Grote ondernemingen en zelfstandigen zonder personeel. Zij zijn de motor van de economie en van de samenleving. PvdA Meierijstad investeert in de economie én vraagt wat terug aan ondernemers.

De gemeente Meierijstad heeft belangrijke taken op het gebied van werk. Wie om wat voor reden dan ook aan de kant staat, mag rekenen op de gemeente. De gemeente helpt met zoeken naar werk en doet dat vooral voor mensen die buiten hun schuld weinig kans maken. Omdat ze lichamelijke, geestelijke of psychische belemmeringen hebben bijvoorbeeld. Het is aan de ondernemers om samen met de gemeente kansen te creëren voor die mensen. En wie echt niet aan betaald werk komt, kan nog steeds maatschappelijk actief zijn. PvdA Meierijstad zet zich daarvoor in.