We zijn er voor uw kinderen en kleinkinderen.

Duurzaamheid is geen modewoord. In al het handelen van de lokale overheid moet duurzaamheid worden bevorderd.

PvdA Meierijstad is de partij van de duurzaamheid en van alle andere vormen van maatschappelijk verantwoord besturen. Daarbij hoort ook fair trade. Er kan geen raadsbesluit voorbij komen of we leggen dat voorstel langs de meetlat van duurzaamheid en fair trade. Dat doen we voor u. Maar meer nog voor uw kinderen en kleinkinderen en de kinderen en kleinkinderen van wereldburgers in andere landen en continenten.