21 december 2016

Afscheidsspeech Sikko

Beste mensen
Collega raadsleden
Mensen op de publieke tribune
Geliefden op de publieke tribune
Voorzitter
Het zit er bijna op, Schijndel wordt Meierijstad.
Schijndel, het Bolsius en Jansen de Wit plattelandsdorp waar de PvdA 26 jaar volop meedraaide in ‘t college, we staan er goed voor als Schijndel. We zijn trots op de bijdrage die we als sociaal democraten mochten en konden leveren.
Als ik Schijndel van nu vergelijk met het Schijndel van begin jaren negentig dan is er toch heel veel ten goede veranderd.
Er is een zeer degelijk sociaal beleid ontwikkeld door de jaren heen.
Het is hier goed wonen en werken.
Huisvesting 2000 is een zegen voor Schijndel geweest, alle clubs en verenigingen hebben een eigentijds onderdak, de godfather ervan was Mari Rovers. Complimenten.
Een reeks aan straten zijn veel leefbaarder geworden, ik noem er enkele: de Boskoopstraat, de Toon Bolsiusstraat en als kers op de taart de Zwembadweg, prachtige bestrating gecombineerd met een eigentijdse waterberging.
Het centrum, de Glazen Boerderij, succes heeft altijd vele vaderen, maar ik zie het als een prachtig resultaat van krachtig, een tikkeltje eigenwijs bestuur met een stevige sociaaldemocratische invloed.
Een memorabel moment in de Schijndelse raad was afgelopen jaar de gastvrijheid richting Syrische vluchtelingen, ze zijn niet gekomen maar ze waren unaniem welkom.
Schijndel is een fairtrade gemeente.
Het was voor mij een grote teleurstelling dat een Pvda motie om er nog een schepje bovenop te doen het niet haalde twee jaar geleden. Intussen heeft het Spectrum de eerste fairtrade koffie besteld en bij het afscheid van onze burgemeester en college veronderstel ik dat er fairtrade koffie geschonken wordt èn fairtrade wijn. Soms hebben goede ontwikkelingen even tijd nodig, dat heb ik geleerd.

Ja, en dat is een mooie brug naar u Burgemeester, naar jou Jetty.
Je was een fijne raadsvoorzitter die ruimte gaf als dat het debat ten goede kwam.
Die lankmoedig was als het om procedures ging.
Je was een Burgemeester die zichtbaar genoot van t debat. Maar het genieten begon pas echt als je zelf mocht deelnemen als portefeuillehouder aan het debat in de raad of commissie. Dan kwam even de politica weer in je boven om vervolgens ook weer snel Burgemeester te worden, boven de partijen.
Dank je wel Jetty.

Dank, collega raadsleden
Voor de goede samenwerking
Voor de steun die ik voelde toen ik als een mans fractie door moest.
Dank Marieke, voor je support als ik het in mijn eentje even niet bij kon houden
en voor de extra kopjes koffie die ik van je kreeg.

Dank college,
Voor de samenwerking. De deelname van de PvdA fractie aan de coalitie ging met horten en stoten, maar per saldo laten we iets moois achter op weg naar Meierijstad.

Een speciaal woord aan mijn PvdA Wethouder Menno Roozendaal
Menno,
Dank voor je inbreng namens onze partij in dit college. Je bevlogenheid voor je portefeuilles.
Je portefeuille Jeugdzorg
Eén verhaal wil ik met u delen, het was is een crisisgeval, het betrof een kind op een vrijdag in mei, het kind kon niet meer bij zijn ouders zijn, het kon nergens in een instelling terecht, de problematiek was erg complex. Hij was een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving. Jij had pas weekend Menno, toen de jongen ook veilig het weekend in kon. Wethouder met hart en ziel. Dank je Menno voor je inzet, ook namens als die mensen die het in hun eentje niet redden.

Ik heb erg veel hulp gehad van de steunfractie, die trouw mee lazen en dachten met de punten op de commissie en raadsagenda,
Dank: Arie, Betty en Peter.

En tot slot een persoonlijke noot, ik sta hier nu toch!

Dank aan mijn vrouw Guusje, geen klassieke vrouw die “achter mij staat”, maar een vrouw die mij voedt met ideeën en me scherp houdt, die maatschappelijk gezien ook haar eigen weg gaat, maar die ook meer dan gemiddeld met de afwas bleef zitten.
Ja, en waarom dit alles, waarom zo veel tijd steken in lokale democratie, dat is omdat ik er in geloof. Het geloof in de sociaal democratisch waarden. Een overheid waar je op kunt rekenen als je het zelf niet meer kunt. Een overheid die je beschermt. Een lokale overheid die onderdeel vormt van de rechtstaat die we moeten koesteren. Leven in een rechtstaat is geen vanzelfsprekendheid.
Mijn tastbare inspiratiebron, dit speeldoosje, heb ik op jonge leeftijd geërfd van mijn broer, de broer van wie ik veel leerde, die soms verzuchtte dat de democratie de minst slechte organisatievorm is en die mij de interesse voor de politiek bij bracht. Ik zal u de muziek uit het speeldoosje laten horen

Voor wie het niet herkend, het is de internationale…… het strijdlied van de sociaal democraten.

Tot slot voorzitter
Dank aan allen die het mogelijk maken dat ik mijn raadslidmaatschap met zo veel plezier mag invullen. Een moment van afscheid en weemoed, maar Meierijstad lonkt.
Dank u wel.