3 april 2016

Algemene Ledenvergadering PvdA Meierijstad

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u namens het afdelingsbestuur van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid afdeling Meierijstad op woensdag 6 april 2016.

Datum: woensdag 6 april 2016
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats: Wijkcentrum ‘De Lapvoet’ (De Leest 45, 5463 JA Veghel)

De stukken zijn in te zien via deze website, met uitzondering van het concept verkiezingsprogramma, dat alleen voor de leden beschikbaar wordt gesteld Dat kunt u desgewenst opvragen via mij.

Graag zien we u op woensdag 6 april 2016.

Met vriendelijke groet
plv secretaris Roeland Mathijsen

email: r.mathijsen@home.nl
Tel: 06-44494211

1_2016.04.06 Uitnodiging en Agenda ALV 2016

2_2016.04.06 Kandidaatstelling

3_2015.05.20 Verslag ALV PvdA Meierijstad

3_2015.09 23 Verslag ALV PvdA Meierijstad definitief

4_2016.04.06 Jaarverslag 2015 PvdA Meierijstad

4_2016.04.06 PvdA Financieel overzicht 2015.1

4_2016.04.06 PvdA kascontrolecie2015