20 november 2016

De PvdA en de sport in Schijndel

Veel politieke partijen prijzen hoe Schijndel er voor staat. De PvdA heeft daar veel aan bijgedragen en wij blikken terug op de laatste raadsperiode. Specifiek op de sport.

Wethouder Menno Roozendaal: ‘Bij de coalitieonderhandelingen zette ik sowieso in op een portefeuille die over mensen gaat. Sociale zekerheid en een deel van de zorg. Met sport heb ik zeker affiniteit. Sport gaat over ontmoeting, gezondheid en verbinding en ik sport zelf graag.

Grote projecten als de uitbreiding van de wielerbaan en de nieuwe kleedlokalen van Avanti krijgen veel publiciteit en zijn politiek beladen. Mooi dat het geregeld is. Maar ik ben ook van de kleinere projecten, zoals het opzetten van Bizzi Sport Plus door de buurtsportcoach vanuit het jongerenwerk. Activiteiten voor de jeugd die niet eenvoudig aansluiting vindt bij reguliere sportverenigingen. En bijvoorbeeld het steunen van kwetsbare kinderen in het wegwijs worden in het zwembad via Aqua Health.’

Hij maakte een einde aan het automatisme van een jaarlijkse prijsstijging voor het diplomazwemmen. ‘Ieder jaar 3% erbij zorgt ervoor dat de betaalbaarheid van een zwemdiploma op enig moment in gevaar komt. En we willen juist dat meer kinderen tot en met hun C diploma doorgaan’.

De PvdA-wethouder maakte een eind aan het langlopende dossier privatisering Skinlo. ‘Er is met beide Schijndelse tennisverenigingen gesproken over fusie. Maar als een van de verenigingen dat echt niet wil, ga je het niet vijandig van bovenaf opleggen. Dus rondden we de privatisering van Skinlo eindelijk af en steunden De Hopbel in hun toekomstplannen’.

Samen met collega Claassen investeerde Menno ook in verduurzaming van de verlichting van buitensportaccommodaties. ‘LED-verlichting verbruikt minder energie en dat is een maatschappelijk voordeel. Voor een vereniging scheelt het in de exploitatie. Door de investering 50-50 te doen nemen gemeente en sportverenigingen samen verantwoordelijkheid. Ik ben blij dat we dit konden doen’.

Tenslotte het aangepast sporten, een ander thema waarvoor de wethouder zich deze periode sterk maakte. ‘Het Special Sport loket organiseren we met de regio. We proberen een match te maken tussen sportverenigingen die mensen met een beperking een passend sportaanbod kunnen doen. Dit is nog maar het begin. Ik wil graag dat onze accommodaties en sportverenigingen ruimte gaan maken binnen de club voor aangepast sporten. Er zijn al verenigingen die daarin stappen zetten, in Meierijstad mag dat niet stil vallen’.