7 november 2016

De wethouder die erbij wil zijn

Aan de vooravond van de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Meierijstad, het laatste deel in een serie over markante PvdA’ers uit Meierijstad. De jonge lijsttrekker Menno Roozendaal, nu nog wethouder in Schijndel.

Hij is de ochtend van het gesprek zelf even poolshoogte gaan nemen. Een nieuwe blauwe zone bij het Elde College en basisschool de Heijcant, dat kan wel eens voor gedoe zorgen. Zeker omdat, zegt hij, de communicatie beter had gekund. In het weekeinde, net terug van vakantie, heeft hij in allerijl nog met de afdeling wat toezichthouders geregeld die ter plekke uitleg kunnen geven.

“Ik wil er dan zelf ook bij zijn. Kijken of het goed gaat. Met ouders spreken die hun kinderen naar school brengen. En van de toezichthouders horen of ze hun werk fatsoenlijk kunnen doen”, zegt Menno Roozendaal, 36 jaar jong en wethouder in Schijndel.

Straks, in de nieuwe gemeente Meierijstad, wil hij ook de fiets pakken om te ervaren hoe beslissingen uitpakken. De fiets? Kilometers vreten tussen Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode? “Ik heb de auto eruit gedaan en een elektrische fiets gekocht. Daar ga ik nu al mee naar bijeenkomsten in de regio.”

Hij is sowieso van zelf ervaren. “Als ik met clubs, organisaties of instellingen overleg, spreek ik bij voorkeur op hun terrein af. Om te zien en te voelen hoe het eraan toegaat. Ik ben in deze regio bij twaalf jeugdzorginstellingen geweest. Ik wil weten hoe de separeercel eruit ziet. Zo zal ik, als het tot een wethouderschap in Meierijstad komt, ook met de voetbalclub in Boerdonk en de school in Boskant te werk gaan.”

Familie

Wethouderschap? Eerst moet hij als lijsttrekker zorgen dat de PvdA zetels haalt. Hij kent de spelregels, komt uit een gezin dat PvdA ademt. Vader Peter was in Schijndel zijn voorganger als wethouder.

De Roozendaal van nu is afgestudeerd aan de Tilburgse universiteit, daarna door een adviesbureau ingezet bij meer dan dertig gemeentes, verspreid over Nederland. De afgelopen 2,5 jaar is daar de wethouderservaring in Schijndel bijgekomen. Met jeugd(zorg), werk en inkomen, cultuur, onderwijs en sport in zijn portefeuille.

De overheid moet niet betuttelen, maar ondersteunen, vindt hij. Dat laatste zeker als het gaat om kwetsbare mensen. “Denk aan de leerlingen in het speciaal onderwijs. Denk aan mensen die moeite hebben om zelfstandig te wonen of een inkomen te verwerven, aan hen die psychische problemen hebben. Politiek draait om mensen.”

In dit geval om de mensen in héél Meierijstad, zo benadrukt Roozendaal. Natuurlijk, Veghel, Rooi en hun kerkdorpen, hij is er vaak genoeg geweest, maar kent ze nog niet zoals hij Schijndel kent. “We werken nu als drie gemeentes al een tijd samen toe naar Meierijstad. Dat levert kennis en inzicht op. Maar ik kan, wil en zal nog heel veel meer opsteken.”

Meedoen

De PvdA van Menno Roozendaal is een partij die wil meedoen. “Idealen kun je beter verwezenlijken in een college dan in de oppositiebanken. Maar besturen kan alleen als het coalitieakkoord perspectief biedt. Zoniet dan zullen we stevig oppositie voeren. Alleen met zuur gooien, dat doe ik niet. Daar bereik je niets mee.”

Zijn idealen voor Meierijstad? “Het allerbelangrijkste is werk. Laat de mensen meedoen, zorg dat ze een inkomen hebben. Maar ook: organiseer de zorg goed. Bied die aan dicht bij de mensen, niet in logge constructies maar in flexibele eenheden.” Hij wijst op het belang van ondernemers. “Blijf als gemeente aantrekkelijk, ook voor de bedrijven die er al zitten.”

1 januari krijgt Meierijstad bestuurlijk gezicht. Het zal tijd vergen alvorens de gemeente zich ‘heeft gezet’, beseft Roozendaal. “De identiteit van de kernen blijft, die zit in mensen. Maar we krijgen als Meierijstad wel een omvang die ons een andere positie in de regio oplevert. Nu bepalen Den Bosch en Oss wat er in Noordoost Brabant gebeurt. Straks moet er met ons rekening worden gehouden. Dan hebben we de kracht van de stad en de diversiteit van dertien dorpen.”