13 maart 2017

Geen afvoerputje van ‘Den Haag’

In de gemeenteraad mag het niet gaan over individuele gevallen, de gemeenteraad bepaalt het beleid en is geen ombudsman. Toch leek het in de raad van 9 maart om zo’n geval te gaan. In de motie – vreemd aan de orde van de dag – die Hart voor Schijndel hierover indiende, was de naam van de betreffende familie nog goed te lezen en met pen was de motie veralgemeniseerd.
Het ging over de regel dat voor burgers die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) per 1 april de huishoudelijke hulp wordt gemaximeerd op 2,5 ur per week. Als je meer gewend was, ben je dat dus kwijt, althans, dat leek zo. De gemeente wil dan misschien wel bijpassen, maar vindt het een zorg voor ‘Den Haag’ om dit probleem op te lossen.
Wethouder Eus Witlox gaf aan contact te hebben met het zorgkantoor en de problematiek daar mee te bespreken.
De PvdA vindt dat de burgers er met het zorgkantoor moeten proberen uit te komen als ze recht hadden op meer uren huishoudelijke hulp. Het is een landelijk beleid versus lokale barmhartigheid, maar landelijk moeten ze het oplossen, anders wordt de gemeente wat PvdA-fractievoorzitter Oegema in de raad  ’het afvoerputje van den Haag’ noemde. We moeten als gemeente niet met extra geld over de brug komen zolang cliënten nog onderhandelen met het zorgkantoor.

Wethouder Witlox: ‘Alle mensen in Meierijstad die hulp nodig hebben, krijgen dat’. Als de gemeente Meierijstad ná 1 april toch bij moet springen om extra bij te dragen aan huishoudelijke hulp zal de wethouder dit zeker doen. Die belofte hebben we en de PvdA vertrouwt daar op.