Handen af van Wijboschbroek

Door Willem van Laarhoven op 11 april 2019

Economische activiteiten zijn belangrijk voor Meierijstad. PvdA Meierijstad vindt het wel belangrijk dat daarbij ook recht wordt gedaan aan andere belangen, dan alleen die van bedrijven.

Sterke kern

Veghel heeft veel industriële activiteiten die veel werkgelegenheid genereren. Daar zit ook een keerzijde aan. We staan ook voor vraagstukken rondom arbeidsmigratie, verkeersoverlast en leefbaarheid. Mede dankzij PvdA Meierijstad staat de huisvesting van migranten nu op de agenda en wordt gezocht naar oplossingen voor het woningtekort. Voor de gevolgen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersoverlast, mobiliteit en leefbaarheid, kan wat de PvdA betreft, nog meer aandacht komen. En dat kan alleen met een integrale aanpak.

Knelpunten

Er zijn enkele belangrijke knelpunten in de afwikkeling van het in-, uit- en doorgaande verkeer. Het loopt vast op de A50, het loopt niet door op de N279 en de bereikbaarheid van de industrieterrein gaat gepaard met veel overlast voor inwoners omdat ontsluitingen via woonwijken plaatsvinden. Intussen blijft de vraag naar vergunningen voor nieuwvestiging stijgen, wat voor nog meer verkeersdruk kan leiden. Het vinden van integrale en toekomstbestendige oplossingen is meer dan ooit urgent.

Wijboschbroek: een brug te ver!

Eén van de genoemde opties is om aan de overkant van het kanaal, parallel aan de N279, een toerit naar industrie Den Dubbelen te maken. Die zou dan door het Wijboschbroek gaan, het natuurgebied tussen het kanaal en Wijbosch. Wat PvdA Meierijstad betreft, is dat een brug te ver. Met deze variant worden andere belangen te veel geschaad. Waardevolle natuur zou niet moeten en hoeven te wijken voor een snellere of makkelijkere route.

In gesprekken met omwonenden, verwoordde iemand het als volgt: “Stel dat we niet gefuseerd waren, hoe zou het dan zijn als Veghel ons kwam vertellen dat ze een deel van Schijndel kwamen inpikken voor hun industrieel en economisch belang? De fusie lijkt zo alleen in het belang van de economische ontwikkeling van Veghel, de grootste van de drie gemeenten.” PvdA vindt dat de fusie veel toekomstkansen biedt aan de drie voormalige gemeentes, maar we moeten ook rekening houden met deze gevoelens en standpunten.

Slechte raadgever

Er zijn veel alternatieven denkbaar voor de uitdagingen op het gebied van de doorstroming van het verkeer. Maar acceptabele en toekomstbestendige oplossingen kunnen alleen maar tot stand komen als er integraal en Meierijstad-breed wordt gekeken naar de mogelijkheden. Rekening houdend met alle belangen, van natuur, omwonenden en bedrijfsleven. PvdA Meierijstad vindt dat we ons als college en raad goed hierop moeten bezinnen en niet te snel voor een variant moeten kiezen. Haast en dadendrang zijn in dit geval slechte raadgevers.

 

 

Wandelpad in de natuur van het Wijboschbroek

 

Een karakteristiek beeld in het Wijboschbroek

 

Links het kanaal, rechts Wijboschbroek met daartussenin het fietspad naar Veghel. Hier zou de toegangsweg dan moeten komen

 

Het fietspad tussen Wijboschbroek en kanaal. Een fraaie toegang tot het Veghels deel van Meierijstad.

Willem van Laarhoven

Willem van Laarhoven

Willem van Laarhoven is woonachtig in Sint-Oedenrode en burgercommissielid namens de PvdA Meierijstad.

Meer over Willem van Laarhoven