15 juli 2016

Niks te makken

Dat is waar de raadsfracties van Sint-Oedenrode het donderdagavond over eens waren. Rooi heeft geen cent te makken. Donderdagavond bezochten we de raadsvergadering want we waren benieuwd naar de enige echte agendapunten van die avond. De jaarrekening en de verplaatsing van voetbalclub Rhode.
De Jaarrekening 2015 heeft een tekort van 1,7 miljoen! Bij eerdere beantwoording van technische vragen was er een vraag naar de financiële positie. Het antwoord was duidelijk: Sint-Oedenrode heeft een structureel exploitatietekort en een te laag weerstandsvermogen. VVD-wethouder Van Burgsteden van Financiën wond er geen doekjes om: het signaal staat in Rooi op Oranje!
Er zijn genoeg wensen maar geen geld.

Een van die wensen is de verplaatsing van Rhode van de te natte locatie aan de Dommel naar de Kienehoef. Aan de orde was een initiatiefvoorstel van de VVD (het eerste in de geschiedenis van Rooi) om een onderzoek te starten naar verplaatsing. Er ontstond een pittige discussie tussen met name het CDA en de VVD. De eerste verweet de laatste dat het voorstel een verkiezingsstunt was omdat zo’n startonderzoek geen zin heeft als er geen structurele dekking is. Het plan kost ruim 3 miljoen en er is maar dekking voor pakweg de helft. De hele raad staat achter het plan, maar erkent ook dat de rest van het geld uit Veghel en Schijndel zal moeten komen……
Het voorstel zou geen meerderheid krijgen en werd door de VVD ingetrokken.
Voor de PvdA Meierijstad is duidelijk dat die verhuizing een goede oplossing is, maar de dekking zal nog veel creativiteit vragen. Gelukkig hebben we daar in Schijndel ervaring mee.