Over mensen en een leefbare planeet

Door Henk Engelmoer op 27 augustus 2018

Sikko Oegema

De kindervakantieweken in Meierijstad zijn achter de rug. Rooi Kermis, Fabriek Magnifique in Veghel en het Schijndelse Pleinpop hebben de burgers van Meierijstad en daarbuiten weer veel moois gegeven. De zomervakantie loopt voor de meesten nu echt op zijn eind. Ook de politiek in Meierijstad gaat weer beginnen. PvdA fractievoorzitter Sikko Oegema kijkt vooruit en nog een klein beetje terug.

Wat kunnen we van de PvdA verwachten de komende maanden ?

“De komende maanden werken we toe naar de begroting 2019. De PvdA heeft voor de zomer in de gemeenteraad al duidelijk gemaakt dat voor ons twee onderwerpen eruit springen: duurzaamheid en de zorg. In de begroting verwachten we terug te zien dat de gemeente Meierijstad daarin investeert. Het gaat om mensen en een leefbare planeet voor toekomstige generaties. De droge zomer zie ik als een van de signalen om haast te maken met duurzaamheidsthema’s.”

De afgelopen periode heeft de PvdA zich ook behoorlijk laten horen over woningbouw. De partij zette in op meer sociale woningbouw. Wat is daarvan het resultaat?

“Er ligt nu een prima Woonvisie voor Meierijstad waarin sociale woningbouw stevig verankerd is. In het verleden is er in Sint-Oedenrode en Veghel te weinig oog voor sociale woningbouw geweest. Daar wordt nu echt verandering in gebracht. Het draagvlak in de raad daarvoor was breed. Er moet ook flink gebouwd gaan worden nu, om de visie van papier in stenen te veranderen. Daar zal de PvdA op toezien.”

Meierijstad investeert volop de komende jaren. Vindt de PvdA dat verstandig ?

“Ja, investeringen – ook door de overheid – jagen de economie aan. Nieuwe scholen in Nijnsel en Eerde staan bijvoorbeeld op de planning. Dat is investeren in stenen maar tegelijkertijd komt dat het onderwijs van onze jeugd ten goede. Ook dragen goede scholen bij aan een aantrekkelijk leefklimaat in de kernen. Investeren betekent ook verduurzaming van onze zwembaden en andere sportaccommodaties. We hebben gelukkig de economie weer mee. Daarom komt er ook weer geld bij de gemeente binnen via bijvoorbeeld grondverkoop, maar dan moet je met dat geld wel de juiste dingen doen. Ik ben blij met de investeringen.”

Wat staat er nog meer te gebeuren in Meierijstad ?

“Genoeg! Politiek kijkt de PvdA vooral uit naar de definitieve plannen rondom het voormalig gemeentehuis in Schijndel. Het eerder geschetste plan zag er veelbelovend uit. We hopen dat het succes van de pop-up bibliotheek zich door zet als de nieuwe plannen vorm hebben gekregen. Wat ons betreft komt er voor Sint-Oedenrode ook een plan voor het bestuurscentrum. Het gebruik is nu erg beperkt en het is een energieverslindend gebouw. Meer reuring zou ook voor Sint-Oedenrode goed zijn. In het coalitieakkoord hebben we met TEAM, CDA en VVD ook een fors bedrag opgenomen voor de versterking van het centrum in Rooi. We hopen dat komend politiek jaar daar ook schot in komt. In Veghel is de Markt netjes opgeknapt, maar ook daar is genoeg werk aan de winkel in het centrum.”

Ben je in de vakantie nog met het politieke werk bezig geweest?

“Jazeker, politiek en meningsvorming stopt nooit. Ik heb deze zomer in Drenthe onder andere de voormalige koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen bezocht. Zeer indrukwekkend hoe WMO vraagstukken van  precies 200 jaar geleden aangevlogen werden. Er zijn nog steeds directe parallellen, maar gelukkig is er ook veel gewonnen in de zorg om de minder bedeelden.”

Henk Engelmoer

Henk Engelmoer

Henk Engelmoer is bestuurslid van de PvdA in Meierijstad en als zodanig verantwoordelijk voor communicatie en mediabeleid

Meer over Henk Engelmoer