19 mei 2017

PvdA-amendement haalt het niet

Een amendement van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Meierijstad, waarin voorgesteld werd pleegouders te vrijwaren van een eigen bijdrage aan het leerlingenvervoer, kreeg niet de instemming van de meerderheid van de raad. Behalve de steun van de eigen fractie stemden alleen de fractie van de SP en een lid van Team Meierijstad ermee in.

Na afloop van de vergadering bleek PvdA-raadslid Arie de Zwart niet erg teleurgesteld: “Het aanvullende voorstel kon rekenen op raadsbrede sympathie. De meerderheid gaf echter de voorkeur aan een aparte beleidsnotitie over de pleegzorg. Ik heb daar niet zoveel moeite mee. Het staat nu in ieder geval op de politieke agenda van de gemeente Meierijstad.”