PvdA Meierijstad zoekt burgercommissieleden

18 september 2018

De fractie van de PvdA Meierijstad is op zoek naar enthousiaste collega’s die de fractie willen versterken in het fractie- en commissiewerk.

Als burgercommissielid (commissielid, niet zijnde een raadslid) neem je actief deel aan de fractievergaderingen en de commissievergaderingen. Uiteraard ben je ook welkom als toehoorder bij de raadsvergadering. Voor de werkzaamheden ontvang je per bijgewoonde commissievergadering een financiële vergoeding.

Gestructureerde aanpak
Uiteraard heb je een sociaal-democratisch hart en ben of word je lid van de PvdA. De gemeente Meierijstad werkt met het zogenaamde BOB-model. Per onderwerp is er beeldvorming (commissie), oordeelsvorming (commissie) en besluitvorming (Raad).
Jij gaat voor ons belangrijk werk doen bij de beeldvorming en oordeelsvorming. Het is namelijk de voorbereiding op de uiteindelijke besluitvorming in de raadsvergadering. Je zult begrijpen dat bij dit proces de onderlinge afstemming met de raadsleden belangrijk is. Je bent mede het gezicht van de fractie van de PvdA.
Tenslotte zorg je mee voor invulling van de social media: je zorgt dat onze media-coördinator input krijgt over jouw onderwerpen, zodat ook op die manier de PvdA-fractie zichtbaar is in kranten, op websites, Facebook en Twitter.

Vaardigheden
Het is belangrijk dat je goed kunt luisteren en je constructief opstelt. Je kunt je standpunt goed verwoorden. Ook moet je bereid zijn om het fractiestandpunt te verdedigen.
Binnen de fractie is een taakverdeling afgesproken, zodat het werk behapbaar is en niet iedereen alles hoeft te weten. Je verdiept je in specifieke thema’s waar je goed in thuis bent en waar je veel affiniteit mee hebt. Je gaat op pad om met burgers in gesprek te gaan. Je volgt op dat onderwerp de ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente Meierijstad.
De PvdA biedt de mogelijkheid tot het volgen van cursussen en trainingen.

Samen doen
Je wordt onderdeel van een prettig team met ervaren PvdA-ers waarin we samenwerken aan de inhoud en de politieke visie. Zij zijn bereid in je te investeren en je te coachen.

Investering
De tijdsinvestering is per week anders. Op dit moment vergadert de fractie meerdere malen per maand op maandag. Verder zijn er maandelijks op donderdag een beeldvormende avond en een commissievergadering. Daarnaast kost de voorbereiding van de bijeenkomsten tijd. Afhankelijk van de thema’s en de actualiteiten zul je zo’n 10 tot 20 uur per week nodig hebben om het commissiewerk goed te kunnen doen. Je beschikt zelf over een laptop of tablet.

Contact
Heb je belangstelling om burgercommissielid te worden? Neem contact op met de fractie-voorzitter van PvdA Meierijstad, Sikko Oegema, telefonisch bereikbaar via: 06 50672713.