3 januari 2017

Raads- en commissieleden aan de slag!

Op maandag 2 januari installeerde waarnemend burgemeester Franzel van de gemeente Meierijstad de nieuwe gemeenteraad. Namens de PvdA Meierijstad werden Menno Roozendaal en Sikko Oegema officieel benoemd tot raadslid.

Tijdens de eerste vergadering waarin vooral de nodige hamerstukken werden vastgesteld, werden ook de burgercommissieleden geïnstalleerd. Voor onze partij gaan Willem van Laarhoven, Silvia Derks en Arie de Zwart aan de slag. Zij legden de belofte af.

Nu de installaties achter de rug zijn, kan het echte raadswerk beginnen. Veel dossiers lezen en vergaderen, maar vooral ook de 13 dorpen van Meierijstad in. Voor sociaal en groen beleid.