ZZP’ers kunnen terecht op www.155.nl

Door Menno Roozendaal op 12 maart 2018

De arbeidsmarkt is in een paar jaar tijd 180 graden gedraaid. Waar nog maar kort geleden veel mensen langs de kant stonden, is de krapte op de arbeidsmarkt momenteel groot. Werkgevers staan te springen om medewerkers…..

Ook de vele werkgevers in Meierijstad ervaren dat het lastig is nieuwe medewerkers te vinden. Een teken van economisch betere tijden, maar ook een uitdaging. Voor hoger opgeleide (en vooral technisch geschoolde) mensen is het vinden van (een nieuwe) baan een stuk makkelijker dan een paar jaar geleden. Toch is er geen reden om achterover te leunen voor de overheid, ondernemers en het onderwijs. Ondernemers kunnen door innovatie concurrerend blijven in een internationale economie. Onderwijsinstellingen leiden werknemers op voor de huidige en de toekomstige arbeidsmarkt, dat vraagt steeds bijstelling van onderwijsprogramma’s.

De overheid – waaronder gemeenten – is er in mijn ogen vooral om ondernemers en onderwijs te faciliteren in hun opgaven, maar ook voor het bieden van kansen aan kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Mensen die zonder een klein steuntje in de rug langs de kant blijven staan, ook in economisch betere tijden. In deze tweede bijdrage sta ik stil bij de positie van de zzp’er op de arbeidsmarkt, in de volgende aflevering komen de jongeren aan de orde.

In Nederland zijn rond de 1 miljoen mensen ZZP’er. Gelukkig zijn een heleboel van hen zelfredzaam. Deze groep redt het prima zonder de hulp van gemeenten. Er bestaat daarnaast ook een groep die meer uit noodzaak ZZP’er zijn geworden dan uit ondernemersambitie. Sommigen moeten van weinig en slecht betaalde opdrachten rondkomen. Vooral als je ook hoofdkostwinner bent, heb je het dan hard te halen. ZZP’ers melden zich niet of pas laat bij gemeenten voor hulp. Vaak zijn er dan schulden of is een uitkering aanvragen en de onderneming stoppen het laatste redmiddel. Om deze en andere ondernemers te helpen, is Meierijstad aangesloten op www.155.nl (155 Help een bedrijf). Ook ons Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) geeft een ondernemer inzicht over mogelijke hulp.

Menno Roozendaal

Menno Roozendaal

Menno Roozendaal is woonachtig in Schijndel. Tot de herindelings-verkiezingen in 2017 maakte Menno namens de PvdA deel uit van het College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Schijndel. Bij die verkiezingen was hij de lokale lijsttrekker van de PvdA. Na de verkiezingen trad de PvdA toe tot de coalitie met CDA, Team Meierijstad en

Meer over Menno Roozendaal